A A A A A
สุภาษิต ๗
๒๑
นางหว่านล้อมเขาด้วยคำเชิญชวนมากมาย นางชักจูงเขาด้วยคำพูดพะเน้าพะนอ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๑
นางโอ้โลมเขาด้วยคำหวานหู ออดอ้อนจนเขาเสียที
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๑
เธอ​ยั่วยวน​เขา​และ​หว่าน​เสน่ห์​ใส่​เขา และ​เกลี้ยกล่อม​เขา​ด้วย​คำพูด​ที่​รื่นหู
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๑
นางหว่านล้อมด้วยวาจาโอ้โลม นางบังคับเขาด้วยคำพูดพะเน้าพะนอ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๑
นางหว่านล้อมด้วยวาจาโอ้โลม นางบังคับเขาด้วยริมฝีปากที่พูดพะเน้าพะนอ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๑
นาง หว่านล้อม ด้วย วาจา โอ้โลม นาง บังคับ เขา ด้วย ริมฝีปาก ที่ พูด พะเน้าพะนอ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok