A A A A A
สุภาษิต ๔
๒๖
จงทำหนทางแห่งเท้าของเจ้าให้ราบ แล้วทางทั้งสิ้นของเจ้าจะมั่นคง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๖
จงเฝ้าระวังทุกย่างก้าวของเจ้า และเดินอยู่ในทางนั้นอย่างมั่นคง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๖
ให้​สนใจ​ทาง​ที่​เจ้า​จะ​ก้าวไป แล้ว​เจ้า​จะ​ปลอดภัย​ใน​ทุก​หนทาง​ที่​เจ้าไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๖
จงสนใจในวิถีแห่งเท้าของเจ้า แล้วทางทั้งสิ้นของเจ้าจะแน่นอน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๖
จงพิจารณาวิถีแห่งเท้าของเจ้า แล้วทางทั้งสิ้นของเจ้าจะมั่นคง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๖
จง พิจารณา วิถี แห่ง เท้า ของ เจ้า แล้ว ทาง ทั้งสิ้น ของ เจ้า จะ มั่นคง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok