A A A A A
สุภาษิต ๓๑
๓๑
จงให้เธอรับผลแห่งน้ำมือของเธอ และให้การงานของเธอสรรเสริญเธอที่ประตูเมือง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๓๑
จงยกย่องนางเพราะทุกสิ่งที่นางทำ ให้ประชาชนที่ประตูเมืองสรรเสริญนางเพราะการงานของนาง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๓๑
ให้​เธอ​ได้รับ​รางวัล​สำหรับ​สิ่ง​ที่​เธอ​ทำ และ​ให้​การงาน​ต่างๆ​ของ​เธอ นำ​เกียรติ​มา​ให้​กับ​เธอ ที่​ประตู​เมือง
English Bible

๓๑
จงให้เธอรับผลแห่งน้ำมือของเธอ และให้การงานของเธอสรรเสริญเธอที่ประตูเมือง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๓๑
จงให้เธอรับผลแห่งน้ำมือของเธอ และให้การงานของเธอสรรเสริญเธอที่ประตูเมือง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๓๑
จง ให้ เธอ รับ ผล แห่ง น้ำมือ ของ เธอ และ ให้การ งาน ของ เธอ สรรเสริญ เธอ ที่ ประตู เมือง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok