A A A A A
สุภาษิต ๓๑
๒๘
ลูกๆ ของเธอตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอ สามีของเธอก็สรรเสริญเธอว่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๘
ลูกๆ ของนางยืนขึ้นกล่าวยกย่อง สามีของนางก็ชมเชยนางว่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๘
ลูกๆ​ของ​เธอ​ยืน​ขึ้น​พูด​ให้​เกียรติ​กับ​เธอ สามี​ของ​เธอ​ก็​ทำ​อย่างนั้น​ด้วย และ​เขา​ก็​ชม​เธอ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๘
ลูกๆของเธอตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอ สามีของเธอก็สรรเสริญเธอ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๘
ลูกๆของเธอตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอ สามีของเธอก็สรรเสริญเธอ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๘
ลูก ๆ ของ เธอ ตื่น ขึ้น มา ก็ ชมเชย เธอ สามี ของ เธอ ก็ สรรเสริญ เธอ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok