A A A A A
สุภาษิต ๓๑
๑๗
เธอคาดเอวของเธอด้วยกำลัง และทำให้แขนของเธอแข็งแรง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๗
นางทำงานอย่างขยันขันแข็ง แขนของนางแข็งแกร่งสู้งานต่างๆ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๗
เธอ​เตรียม​ตัว​ทำ​งาน​อย่าง​ขยัน​ขันแข็ง และ​ทุ่มเท​ทำ​งาน​ด้วย​พละกำลัง​ของ​เธอ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๗
เธอคาดเอวของเธอด้วยกำลัง และกระทำให้แขนของเธอเข้มแข็ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๗
เธอคาดเอวของเธอด้วยกำลัง และกระทำให้แขนของเธอเข้มแข็ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๗
เธอ คาด เอว ของ เธอ ด้วย กำลัง และ กระทำ ให้ แขน ของ เธอ เข้มแข็ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok