A A A A A
สุภาษิต ๓๑
๑๒
เธอนำสิ่งดีมาให้เขา ไม่นำสิ่งร้าย ตลอดวันคืนแห่งชีวิตของเธอ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๒
นางนำสิ่งดีมาสู่เขาไม่ใช่สิ่งร้าย ตลอดวันเวลาของนาง
Bíblia Catalana (BCI) 2008

๑๒
ตลอด​ชีวิต​ของ​เธอ เธอ​นำ​ประโยชน์​มา​ให้​เขา ไม่​ใช่​ความ​เสียหาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๒
เธอทำความดีให้เขา ไม่ทำความร้าย ตลอดชีวิตของเธอ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๒
เธอจะทำความดีให้เขา ไม่ทำความร้าย ตลอดชีวิตของเธอ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๒
เธอ จะ ทำความ ดี ให้ เขา ไม่ ทำความ ร้าย ตลอด ชีวิต ของ เธอ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok