A A A A A
สุภาษิต ๒๘
๑๕
คนอธรรมที่ปกครองประชาชนผู้ยากจน ก็เหมือนสิงโตคำรามหรือหมีโถมใส่เหยื่อ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๕
คนชั่วซึ่งปกครองคนยากจน ก็เหมือนสิงห์ที่คำรามหรือหมีที่รี่เข้าใส่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๕
ผู้นำ​ที่​ชั่วช้า​ที่​ปกครอง​อยู่​เหนือ​ชนชาติ​ที่​ยากจน เป็น​เหมือน​สิงโต​ที่​คำราม​หรือ​หมี​ที่​จู่โจม​เข้าใส่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๕
ผู้ครอบครองที่ชั่วร้ายเหนือคนยากจน ก็เหมือนสิงห์คำรามหรือหมีที่กำลังเข้าต่อสู้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๕
ผู้ครอบครองที่ชั่วร้ายเหนือคนยากจนก็เหมือนสิงโตคำรามหรือหมีที่กำลังเข้าต่อสู้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๕
ผู้ ครอบครอง ที่ ชั่ว ร้าย เหนือ คน ยากจน ก็ เหมือน สิงโต คำราม หรือ หมี ที่ กำลัง เข้า ต่อสู้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok