A A A A A
สุภาษิต ๒๖
เกียรติไม่คู่ควรกับคนโง่ ดังหิมะในฤดูร้อนและฝนในฤดูเกี่ยว
นกกระจอกย่อมโผผินและนกนางแอ่นย่อมโบยบินฉันใด คำแช่งสาปอย่างไม่สมควรย่อมไม่เกิดผลฉันนั้น
แส้สำหรับม้า บังเหียนสำหรับลา และไม้เรียวสำหรับหลังคนโง่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เกียรติยศไม่คู่ควรกับคนโง่ ก็เหมือนหิมะในฤดูร้อนหรือฝนในฤดูเก็บเกี่ยว
คำแช่งด่าที่ไร้เหตุก็ไม่ส่งผล ก็เหมือนนกกระจอกหรือนกนางแอ่นบินร่อนไปมาไร้จุดหมาย
แส้สำหรับม้า บังเหียนสำหรับลา และไม้เรียวสำหรับหลังของคนโง่!
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

เกียรติยศ​ไม่​เหมาะ​กับ​คน​โง่ เหมือน​ที่​หิมะ​ไม่​เหมาะ​กับ​หน้าร้อน​หรือ​ฝน​ไม่​เหมาะ​กับ​ฤดู​เก็บเกี่ยว
ถ้า​คน​สาปแช่ง​เจ้า​โดย​ที่​เจ้า​ไม่​ได้​ทำ​อะไร​ผิด คำ​สาปแช่งนั้น​จะ​ไม่​มา​เกาะ​บน​เจ้า มัน​จะ​เหมือน​กับ​นก​ที่​โฉบ​ไป​มา หรือ​นก​นางแอ่น​ที่​โผ​บิน
ม้า​คู่กับ​แส้ ลา​คู่กับ​บังเหียน หลัง​คนโง่​คู่กับ​ไม้เรียว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

เกียรติยศไม่เหมาะสมกับคนโง่เช่นเดียวกับหิมะในฤดูร้อนและฝนในฤดูเกี่ยว
คำแช่งสาปที่ไร้เหตุผลย่อมไม่มาเกาะ เช่นเดียวกับนกกระจอกที่กำลังโผไปมาและ นกนางแอ่นที่กำลังบิน
แส้ สำหรับม้า บังเหียนสำหรับลา และไม้เรียวสำหรับหลังคนโง่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

เกียรติยศไม่เหมาะสมกับคนโง่เช่นเดียวกับหิมะในฤดูร้อนและฝนในฤดูเกี่ยว
คำสาปแช่งที่ไร้เหตุผลย่อมไม่มาเกาะเช่นเดียวกับนกที่กำลังโผไปมาและนกนางแอ่นที่กำลังบิน
แส้สำหรับม้า บังเหียนสำหรับลา และไม้เรียวสำหรับหลังคนโง่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ทาง ทั้งหลาย ของ คน โง่ เขลา คน ขี้ เกียจ และ คน ก่อ ความ ยุ่งยาก เกียรติยศ ไม่ เหมาะสม กับ คน โง่ เช่น เดียว กับ หิมะ ใน ฤดู ร้อน และ ฝน ใน ฤดู เกี่ยว
คำ สาป แช่ง ที่ ไร้ เหตุผล ย่อม ไม่ มา เกาะ เช่น เดียว กับ นก ที่ กำลัง โผ ไป มา และ นก นางแอ่น ที่ กำลัง บิน
แส้ สำหรับ ม้า บังเหียน สำหรับ ลา และ ไม้เรียว สำหรับ หลัง คน โง่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok