A A A A A
สุภาษิต ๒๖
๑๗
คนที่ผ่านไปยุ่งเรื่องทะเลาะวิวาทซึ่งไม่ใช่เรื่องของตน ก็เหมือนคนดึงหูสุนัข
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๗
การแส่เข้าไปกลางวงวิวาทที่ไม่ใช่ธุระของตน เปรียบเหมือนคนที่กระชากหูสุนัขจรจัด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๗
คน​ที่​ชอบ​เข้า​ไป​แส่​เรื่อง​ของ​คนอื่น​ที่​กำลัง​ทะเลาะ​กันอยู่ ก็​เหมือน​กับ​คน​ที่​ดึง​หู​ทั้ง​สอง​ข้าง​ของ​หมา​จรจัด​ที่​เดิน​ผ่านมา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๗
บุคคลที่เข้ายุ่งในการทะเลาะวิวาทซึ่งไม่ใช่เรื่องของเขาเอง ก็เหมือนคนจับหูสุนัขตัวที่กำลังผ่านไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๗
บุคคลที่กำลังผ่านไปและเข้ายุ่งในการทะเลาะวิวาทซึ่งไม่ใช่เรื่องของเขาเองก็เหมือนคนจับหูสุนัข
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๗
บุคคล ที่ กำลัง ผ่าน ไป และ เข้า ยุ่ง ใน การ ทะเลาะ วิวาท ซึ่ง ไม่ ใช่ เรื่อง ของ เขา เอง ก็ เหมือน คน จับ หู สุนัข
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok