A A A A A
สุภาษิต ๒๖
๑๐
ผู้ที่จ้างคนโง่หรือคนที่ผ่านมา ก็เหมือนนักธนูที่ยิงทุกคน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๐
ผู้ที่จ้างคนโง่หรือใครก็ได้ที่ผ่านไปมา ก็เหมือนนักธนูที่ยิงกราดไปมา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๐
คน​ที่​จ้าง​คนโง่​หรือ​คนเมา​ที่​เดิน​ผ่าน​มา ก็​เหมือน​นักธนู​ที่​ยิง​ไปเรื่อย​ไม่​เลือก​หน้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๐
บุคคลที่จ้างคนโง่หรือคนขี้เมาที่ผ่านไป ก็เหมือนนักธนูที่ยิงคนทุกคนไม่เลือกหน้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๐
พระเจ้ายิ่งใหญ่ผู้ทรงสร้างสิ่งสารพัดได้ทรงให้บำเหน็จแก่ทั้งคนโง่และคนละเมิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๐
พระเจ้า ยิ่ง ใหญ่ ผู้ทรง สร้าง สิ่ง สารพัด ได้ ทรง ให้ บำเหน็จ แก่ ทั้งคน โง่ และ คน ละเมิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok