A A A A A
สุภาษิต ๒๒
ผู้หว่านความชั่วจะเก็บเกี่ยวสิ่งเลวร้าย และไม้เรียวแห่งความเกรี้ยวกราดของเขาจะสิ้นไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ผู้หว่านความอยุติธรรมก็เก็บเกี่ยวความทุกข์ร้อน อำนาจอันน่าสะพรึงกลัวของเขาจะถูกทำลายลง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

คน​ที่​หว่าน​ความ​ชั่วช้า​ก็​จะ​เก็บเกี่ยว​ความ​หายนะ แล้ว​อำนาจ​ใน​การ​ทำ​ชั่ว​ของ​เขา​ก็​จะ​สิ้นสุดลง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

บุคคลผู้หว่านอยุติธรรม จะเกี่ยวความหายนะ และไม้ถือแห่งความดุเดือดของเขาจะล้มเหลว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

บุคคลผู้หว่านความชั่วช้าจะเกี่ยวความหายนะ และไม้ถือแห่งความดุเดือดของเขาจะล้มเหลว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

บุคคล ผู้ หว่าน ความ ชั่วช้า จะ เกี่ยว ความ หายนะ และ ไม้เรียว แห่ง ความ โกรธ ของ เขา จะ ล้ม เหลว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok