A A A A A
สุภาษิต ๒๒
๒๑
เพื่อสอนให้เจ้ารู้ถ้อยคำแห่งความจริงที่เชื่อถือได้ เพื่อเจ้าจะได้นำถ้อยคำแห่งความจริงกลับไปบอกผู้ที่ใช้เจ้ามาไม่ใช่หรือ?
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๑
สอนเจ้าให้เป็นคนซื่อสัตย์และพูดจาน่าเชื่อถือ เพื่อเจ้าจะกลับไปรายงานผู้ที่เจ้ารับใช้ได้อย่างถูกต้อง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๑
เพื่อ​สอน​เจ้า​ให้​รู้ถึง​ความจริง​และ​คำสอน​ที่​เชื่อถือ​ได้ เพื่อ​เจ้า​จะ​ได้​กลับ​ไป​รายงาน​คำสอน​ที่​เชื่อถือ​ได้นี้​กับ​คนเหล่านั้น​ที่​ส่ง​เจ้า​มา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๑
เพื่อสำแดงแก่เจ้าว่าสิ่งใดถูกและจริง เพื่อเจ้าจะได้ให้คำตอบที่จริงแก่ผู้ที่ใช้เจ้าไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๑
เพื่อให้เจ้าทราบถึงความแน่นอนของถ้อยคำแห่งความจริง เพื่อเจ้าจะได้ให้คำตอบที่จริงแก่ผู้ที่ใช้เจ้าไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๑
เพื่อให้ เจ้า ทราบ ถึง ความ แน่นอน ของ ถ้อยคำ แห่ง ความ จริง เพื่อ เจ้า จะ ได้ ให้ คำ ตอบ ที่จริง แก่ ผู้ ที่ ใช้ เจ้า ไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok