A A A A A
สุภาษิต ๒๒
๑๕
ความโง่ติดอยู่ในใจเด็ก แต่ไม้เรียวที่ตีสอนจะไล่ให้ห่างจากเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๕
ความเขลาฝังแน่นอยู่ในใจของเด็ก แต่ไม้เรียวที่ตีสั่งสอนจะช่วยไล่มันออกไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๕
ความ​โง่เขลา​ก็​ผูก​ติด​กับ​จิตใจ​ของ​เด็ก​หนุ่ม แต่​ไม้เรียว​ที่​ตีสอน​ก็​จะ​ขจัด​มัน​ให้​ไกล​จาก​เด็กหนุ่มนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๕
ความโง่มักอยู่ในใจของเด็ก แต่ไม้เรียวที่ตีสอนก็ขับมันให้ห่างไปจากเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๕
ความโง่ถูกผูกมัดอยู่ในใจของเด็ก แต่ไม้เรียวที่ตีสอนก็ขับมันให้ห่างไปจากเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๕
ความ โง่ ถูก ผูกมัด อยู่ ใน ใจ ของ เด็ก แต่ ไม้เรียว ที่ ตี สอน ก็ ขับ มัน ให้ ห่าง ไป จาก เขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok