A A A A A
สุภาษิต ๒๑
ความทารุณของคนอธรรมจะกวาดพวกเขาไป เพราะพวกเขาไม่ยอมทำสิ่งที่ยุติธรรม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ความอำมหิตของคนชั่วจะลากพวกเขาไปสู่หายนะ เพราะเขาไม่ยอมทำสิ่งที่ถูกต้อง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ความ​รุนแรง​ของ​คนชั่ว​จะ​ลาก​พวกคนชั่วไป เพราะ​พวกเขา​ไม่​ยอม​ทำ​สิ่ง​ที่​ยุติธรรม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ความทารุณของคนชั่วร้ายจะกวาดเขาไป เพราะเขาปฏิเสธไม่ยอมทำสิ่งที่ยุติธรรม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ความทารุณของคนชั่วร้ายจะกวาดเขาไป เพราะเขาปฏิเสธไม่ยอมทำสิ่งที่ยุติธรรม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ความ ทารุณ ของ คน ชั่ว ร้าย จะ กวาด เขา ไป เพราะ เขา ปฏิเสธ ไม่ ยอม ทำ สิ่ง ที่ ยุติธรรม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok