A A A A A
สุภาษิต ๒๑
แผนงานของคนขยันนำไปสู่กำไรแน่นอน แต่ทุกคนที่ผลีผลามก็มาสู่ความขาดแคลนแน่แท้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

แผนงานของคนขยันนำมาซึ่งผลกำไร เช่นเดียวกับที่ความรีบร้อนนำมาซึ่งความขัดสน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

แผนการ​ต่างๆ​ของ​คน​ขยัน​ขันแข็ง นำ​ไป​ถึง​ความ​อุดม​สมบูรณ์ แต่​คน​ที่​ทำ​อะไร​แบบ​ไม่​ยั้งคิด​จะ​ยากจน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

แผนงานของคนขยันขันแข็งนำสู่ความอุดมแน่นอน แต่ทุกคนที่เร่งร้อนก็มาสู่ความขัดสนเท่านั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

แผนงานของคนขยันขันแข็งนำสู่ความอุดมแน่นอน แต่ทุกคนที่เร่งร้อนก็มาสู่ความขัดสนเท่านั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

แผนงาน ของ คน ขยัน ขันแข็ง นำ สู่ ความ อุดม แน่นอน แต่ ทุก คน ที่ เร่ง ร้อน ก็ มา สู่ ความ ขัดสน เท่านั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok