A A A A A
สุภาษิต ๒๑
๑๘
คนชั่วเป็นค่าไถ่คนชอบธรรม และคนอธรรมเป็นค่าไถ่คนเที่ยงธรรม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๘
คนชั่วจะกลายเป็นค่าไถ่ให้คนชอบธรรม คนไม่ซื่อสัตย์เป็นค่าไถ่ให้คนเที่ยงธรรม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๘
คนดี​จะ​รอดพ้น​จาก​อันตราย แต่​คนชั่ว​จะ​ต้อง​มา​รับ​อันตราย​แทน คน​ทรยศ​ก็​รับ​อันตราย​แทน​คน​เที่ยงตรง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๘
คนชั่วร้ายเป็นค่าไถ่สำหรับคนชอบธรรม และคนที่ไม่ซื่อก็สำหรับคนเที่ยงธรรม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๘
คนชั่วร้ายเป็นค่าไถ่สำหรับคนชอบธรรม และคนละเมิดสำหรับคนเที่ยงธรรม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๘
คน ชั่ว ร้าย เป็น ค่า ไถ่ สำหรับ คน ชอบธรรม และ คน ละเมิด สำหรับ คน เที่ยงธรรม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok