A A A A A
สุภาษิต ๒๑
๑๔
ของกำนัลซึ่งให้ในที่ลับตาย่อมขจัดโทสะ และสินบนลับๆ ก็กำจัดความโกรธเกรี้ยวได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๔
ของกำนัลที่แอบให้ก็ช่วยบรรเทาความโกรธ สินบนซึ่งซุกอยู่ในกระเป๋าก็ช่วยลดหย่อนผ่อนโทษร้ายแรง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๔
ของ​กำนัล​ที่​ให้​ใน​ที่​ลับ ทำ​ให้​ความ​โกรธ​สงบลง และ​สินบน​ใน​กระเป๋า​ก็​ทำ​ให้​ความ​เดือดดาล​หาย​ไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๔
ให้ของกำนัลในที่ลับย่อมแปรความโกรธ ให้สินบนในอกก็แปรการพิโรธร้าย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๔
ให้ของกำนัลในที่ลับย่อมแปรความโกรธ ให้สินบนในอกก็แปรการพิโรธร้าย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๔
ให้ ของกำนัล ใน ที่ ลับ ย่อม แปร ความ โกรธ ให้ สินบน ใน อก ก็ แปร การ พิโรธ ร้าย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok