A A A A A
สุภาษิต ๒
๑๔
ผู้ยินดีในการทำชั่ว และเปรมปรีดิ์ในการกลับดีเป็นชั่ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๔
ผู้หลงใหลในการทำชั่ว และชื่นชอบความวิปริตชั่วร้าย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๔
เจ้า​จะ​ได้​พ้น​จาก​คน​ที่​ชอบ​ทำ​ชั่ว ที่​สนุก​สนาน​กับ​ทาง​ชั่ว​ที่​วิปริต​ผิดเพี้ยน​ไป​นั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๔
ผู้เปรมปรีดิ์ในการกระทำความชั่วร้าย และปีติยินดีในการนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๔
ผู้เปรมปรีดิ์ในการกระทำความชั่วร้าย และปีติยินดีในการตลบตะแลงของคนชั่ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๔
ผู้ เปรม ปรีดิ์ ใน การก ระ ทำความ ชั่ว ร้าย และ ปีติ ยินดี ใน การ ตลบตะแลง ของ คน ชั่ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok