A A A A A
สุภาษิต ๑๗
๒๕
บุตรชายโง่เป็นความโศกสลดแก่บิดา และเป็นความขมขื่นแก่มารดา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๕
ลูกชายที่โฉดเขลาทำให้พ่อโศกเศร้า และทำให้แม่ผู้ให้กำเนิดขมขื่น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๕
ลูกชาย​โง่ กวน​โมโห​พ่อ และ​ทำ​ให้​แม่​ผู้​ให้​กำเนิด​ขมขื่น​ใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๕
บุตรชายโง่เป็นที่โศกสลดแก่บิดา และเป็นความขมขื่นแก่สตรีผู้ให้กำเนิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๕
บุตรชายโง่เป็นที่โศกสลดแก่บิดา และเป็นความขมขื่นแก่สตรีผู้ให้กำเนิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๕
บุตร ชาย โง่ เป็น ที่ โศก สลด แก่ บิดา และ เป็นความ ขมขื่น แก่ สตรี ผู้ ให้ กำเนิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok