A A A A A
สุภาษิต ๑๓
๑๖
คนสุขุมทุกคนทำการด้วยความรู้ แต่คนโง่ย่อมเผยความโง่ของตน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๖
คนฉลาดหลักแหลมทุกคนมีความรู้เป็นเกราะ แต่คนโง่เขลาโอ้อวดความโง่ของตน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๖
คนฉลาด​หลักแหลม​ทำ​ทุก​อย่าง​ด้วย​ความรู้ แต่​คนโง่​อวด​โง่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๖
คนที่หยั่งรู้กระทำทุกอย่างด้วยความรู้ แต่คนโง่ก็อวดความโง่ของตน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๖
บรรดาคนที่หยั่งรู้กระทำทุกอย่างด้วยความรู้ แต่คนโง่ก็อวดความโง่ของตน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๖
บรรดา คน ที่ หยั่งรู้ กระทำ ทุก อย่าง ด้วย ความ รู้ แต่ คน โง่ ก็ อวด ความ โง่ ของ ตน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok