A A A A A
สุภาษิต ๑๒
๒๔
มือของคนขยันจะครอบครอง แต่คนเกียจคร้านจะถูกบังคับให้ทำงานหนัก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๔
มือที่ขยันขันแข็งจะครอบครอง แต่ความเกียจคร้านจบลงด้วยการเป็นทาสแรงงาน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๔
มือ​ของ​คนขยัน​จะ​ได้​ปกครอง แต่​คน​ขี้เกียจ​จะ​ต้อง​ทำงาน​อย่าง​ทาส
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๔
มือของคนที่ขยันขันแข็งจะครอบครอง ฝ่ายคนเกียจคร้านจะถูกบังคับให้ทำงานโยธา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๔
มือของคนที่ขยันขันแข็งจะครอบครอง ฝ่ายคนเกียจคร้านจะถูกบังคับให้ทำงานโยธา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๔
มือ ของ คน ที่ ขยัน ขันแข็ง จะ ครอบครอง ฝ่าย คน เกียจคร้าน จะ ถูก บังคับ ให้ ทำ งาน โยธา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok