A A A A A
๒ พงศาวดาร ๓๖
และพระราชาแห่งอียิปต์ทรงถอดถอนพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็ม และปรับแผ่นดินนั้นให้ถวายบรรณาการเป็นเงินหนัก 3,400 กิโลกรัม และทองคำหนัก 34 กิโลกรัม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

กษัตริย์อียิปต์ปลดเยโฮอาหาสจากราชบัลลังก์ในกรุงเยรูซาเล็ม และบังคับยูดาห์ให้ส่งบรรณาการเป็นเงินหนักประมาณ 3.4 ตัน และทองคำหนักประมาณ 34 กิโลกรัม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

กษัตริย์​เนโค​ของ​ประเทศ​อียิปต์​ได้​ปลด​เขา​ออก​จาก​บัลลังก์​ใน​เยรูซาเล็ม และ​บีบ​บังคับ​ให้​ชาว​ยูดาห์​ส่ง​ส่วย​เป็น​เงิน​หนัก​ประมาณ​สามตันครึ่ง และ​ทองคำ​หนัก​ประมาณ​สามตันครึ่ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

แล้วพระราชาแห่งอียิปต์ทรงถอดพระองค์ในเยรูซาเล็ม และกำหนดให้แผ่นดินนั้นถวายบรรณาการเป็นเงินหนึ่งร้อย ตะลันต์ และทองคำหนึ่งตะลันต์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

แล้วกษัตริย์แห่งอียิปต์ทรงถอดพระองค์ในเยรูซาเล็ม และกำหนดให้แผ่นดินนั้นถวายบรรณาการเป็นเงินหนึ่งร้อยตะลันต์ และทองคำหนึ่งตะลันต์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

แล้ว กษัตริย์ แห่ง อี ยิปต์ทรง ถอด พระองค์ ใน เยรูซา เล็ม และ กำหนด ให้ แผ่นดิน นั้น ถวาย บรรณาการ เป็น เงิน หนึ่ง ร้อย ตะ ลันต์ และ ทองคำ หนึ่ง ตะ ลันต์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok