A A A A A
๑ พงศ์กษัตริย์ ๑๔
๓๐
มีสงครามระหว่างเรโหโบอัมกับเยโรโบอัมตลอดรัชสมัย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๓๐
มีสงครามรบพุ่งกันไม่ขาดระหว่างเรโหโบอัมกับเยโรโบอัม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๓๐
มัน​เป็น​ยุคที่​มี​สงคราม​เกิดขึ้น​ตลอด​เวลา​ระหว่าง​เรโหโบอัม​กับ​เยโรโบอัม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๓๐
มีสงครามระหว่างเรโหโบอัมและเยโรโบอัมเสมอไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๓๐
มีสงครามระหว่างเรโหโบอัมและเยโรโบอัมเสมอไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๓๐
มี สงคราม ระหว่าง เรโหโบอัม และ เยโร โบ อัม เสมอ ไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok