A A A A A

Matteus 1

1

  Detta är Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams sons, släkttavla.

2

  Abraham födde Isak, Isak födde Jakob, Jakob födde Judas och hans bröder;

3

  Judas födde Fares och Sara med Tamar, Fares födde Esrom, Esrom födde Aram;

Svensk Bibel 1917

1

  Detta är boken af Jesu Christi börd, hvilken som är Davids son, Abrahams sons.

2

  Abraham födde Isaac; Isaac födde Jacob; Jacob födde Juda, och hans bröder.

3

  Juda födde Pharez och Zara, af Thamar; Pharez födde Hezrom; Hezrom födde Aram.

Svensk Bibel 1873

1

  Detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son.

2

  Abraham födde Isak, Isak födde Jakob, Jakob födde Juda och hans bröder.

3

  Juda födde Peres och Sara, och Tamar var deras mor. Peres födde Hesron, Hesron födde Ram,

Svensk Bibel 1998