A A A A A
Matteus 1
1
Detta är boken om Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams sons, släkttavla.
2
Abraham födde Isak, Isak födde Jakob, Jakob födde Juda och hans bröder.
3
Juda födde Peres och Sera med Tamar, Peres födde Hesron, Hesron födde Ram.
Svensk Bibel (RFBNT) 2019

1
Det här är släkttavlan för Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son:
2
Abraham var far till Isak, Isak var far till Jakob, Jakob var far till Juda och hans bröder.
3
Juda var far till Peres och Serach, och Tamar var deras mor. Peres var far till Hesron, Hesron var far till Ram,
Svensk Bibel (SB) 2016

1
Detta är släkttavlan för Jesus Kristus, som var ättling till David och Abraham:
2
Abraham var far till Isak, Isak till Jakob, Jakob till Juda och hans bröder,
3
Juda var far till Peres och Serach, och deras mor hette Tamar, Peres var far till Hesron, Hesron till Ram,
Svensk Bibel (NUB) 2015

1
Detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son.
2
Abraham blev far till Isak, Isak till Jakob, och Jakob till Juda och hans bröder.
3
Juda blev far till Peres och Sera genom Tamar, Peres till Hesron, Hesron till Ram,
Svensk Bibel (SFB) 2015

1
Detta är förfäderna till Jesus Kristus, den utlovade kungen, som var ättling till kung David och Abraham:
2
Abraham, Isak, Jakob (pappa till Juda och hans bröder),
3
Juda, Peres (tvillingbror till Serach, mamman hette Tamar), Hesron,
Svensk Bibel (NLB) 2004

1
Släkttavla för Jesus Kristus, son av David, som var son av Abraham.
2
Abraham var far till Isak, Isak till Jakob, Jakob till Juda och hans bröder,
3
Juda till Peres och Serach, vilkas mor var Tamar, Peres till Hesron, Hesron till Ram,
Svensk Bibel 2000

1
Detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son.
2
Abraham födde Isak, Isak födde Jakob, Jakob födde Juda och hans bröder.
3
Juda födde Peres och Sara, och Tamar var deras mor. Peres födde Hesron, Hesron födde Ram,
Svensk Bibel 1998

1
Detta är Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams sons, släkttavla.
2
Abraham födde Isak, Isak födde Jakob, Jakob födde Judas och hans bröder;
3
Judas födde Fares och Sara med Tamar, Fares födde Esrom, Esrom födde Aram;
Svensk Bibel 1917

1
Detta är boken af Jesu Christi börd, hvilken som är Davids son, Abrahams sons.
2
Abraham födde Isaac; Isaac födde Jacob; Jacob födde Juda, och hans bröder.
3
Juda födde Pharez och Zara, af Thamar; Pharez födde Hezrom; Hezrom födde Aram.
Svensk Bibel 1873