A A A A A
1 Samuel 16
18
Salah seorang hamba menjawab, “Aku melihat seorang anak Isai yang tinggal di Betlehem. Ia pandai memainkan kecapi. Ia seorang yang gagah dan pandai berperang, orangnya bijak dan tampan dan TUHAN menyertai dia.”
Alkitab Indonesia 2005

18
Mendengar itu seorang hambanya berkata, "Isai penduduk kota Betlehem mempunyai seorang anak laki-laki yang pandai main musik. Ia pemberani dan seorang prajurit yang baik. Lagipula ia gagah dan pandai berbicara, dan TUHAN selalu menolongnya."
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

18
Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya: "Sesungguhnya, aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit, yang pandai bicara, elok perawakannya; dan TUHAN menyertai dia."
Alkitab Indonesia TB 1974

18
Pada masa itu sahutlah seorang orang muda, sembahnya: Bahwa patik sudah melihat seorang anak Isai, orang Betlehem, yang pandai memetik kecapi, lagipun ia seorang pahlawan yang gagah berani dan pandai pada segala perkara, seorang yang elok parasnya, dan Tuhanpun adalah menyertai akan dia.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

18
Aya anu unjukan, ”Hatur uninga, di Betlehem aya anu pinter ngacapi, pecilna Isai. Kawuwuh gede wawanen sareng kasep, perjurit sajati, perceka, sareng disarengan ku PANGERAN.”
Alkitab Suci