A A A A A
1 Yohanes 2
27
Kristus telah memberikan pemberian khusus kepadamu. Kamu masih mempunyai pemberian itu. Jadi, kamu tidak memerlukan orang lain mengajar kamu. Pemberian yang diberikan-Nya kepadamu, mengajar kamu tentang segala sesuatu. Pemberian itu benar, bukan palsu. Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal dalam Kristus seperti yang telah diajarkan pemberian itu padamu.
Alkitab Indonesia 2005

27
Tetapi mengenai kalian sendiri, Kristus telah mencurahkan Roh-Nya padamu. Dan selama Roh-Nya ada padamu, tidak perlu ada orang lain mengajar kalian. Sebab Roh-Nya mengajar kalian tentang segala sesuatu; dan apa yang diajarkan-Nya itu benar, bukan dusta. Sebab itu, hendaklah kalian taat kepada apa yang diajarkan oleh Roh itu, dan hendaklah kalian tetap hidup bersatu dengan Kristus.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

27
Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari pada-Nya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapan-Nya mengajar kamu tentang segala sesuatu--dan pengajaran-Nya itu benar, tidak dusta--dan sebagaimana Ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia.
Alkitab Indonesia TB 1974

27
Adapun kamu ini, maka karunia Roh yang telah kamu peroleh daripada-Nya itu tinggal di dalam kamu, dan tak usah kamu diajar oleh seorang pun lagi; melainkan karunia-Nya itu memberi kamu pengajaran dari hal segala perkara, dan sungguhlah karunia itu bukannya palsu, dan seperti kamu sudah diajarnya, maka tinggallah kamu di dalam Dia.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

27
Namun, Kristus telah memberikan Roh-Nya kepada kalian. Roh itu tinggal di dalam diri kalian, sehingga kalian tidak perlu lagi diajar oleh orang lain. Roh itulah yang mengajar kalian tentang segala sesuatu. Pengajaran-Nya itu benar, bukan bohong. Oleh karena itu, hiduplah sesuai kehendak Kristus, seperti yang telah diajarkan Roh itu kepadamu.
Alkitab Indonesia (BPJ)

27
Tetapi kita sudah menerima pengurapan Roh Allah yang selalu ada di dalam diri kita. Jadi kita tidak perlu lagi mendengarkan guru siapa pun yang mengajar kita di luar ajaran Roh Allah. Karena Roh-Nya itu selalu mengajarkan semua yang kita perlukan, dan ajaran-Nya selalu benar, karena Dia bukan pembohong. Jadi, sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Roh-Nya kepada kita, tetaplah bersatu dengan Kristus.
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

27
Sukur maraneh geus diterapan Roh Anjeunna. Satungtung Roh-Na aya dina hate maraneh, maraneh teu perlu diajar deui ku nu sejen, sabab Roh Anjeunna anu bakal ngawulangkeun sagala rupa kanyaho anu sayakti moal ngajarkeun anu bohong. Turut piwulang-Na, jeung sing tetep dina kasatunggalan jeung Kristus.
Alkitab Suci