A A A A A
Ulangan 16
4
Selama tujuh hari tidak terdapat ragi di mana pun di negerimu, dan daging yang kamu persembahkan pada hari pertama harus dimakan sebelum pagi hari.
Alkitab Indonesia 2005

4
Selama tujuh hari di seluruh negerimu tak seorang pun boleh menyimpan ragi di rumahnya. Daging ternak yang dipotong pada malam hari yang pertama harus dimakan habis pada malam itu juga.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

4
Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu, tujuh hari lamanya; dan dari daging hewan yang kausembelih pada waktu petang pada hari pertama, janganlah ada yang bermalam sampai pagi.
Alkitab Indonesia TB 1974

4
Maka jangan kelihatan padamu barang khamir di dalam segala perhinggaan negerimu tujuh hari lamanya; maka dari pada daging binatang, yang kamu sembelihkan waktu petang pada hari yang pertama itu, satupun jangan bermalam sampai pagi hari.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

4
Di sakuliah wewengkon dina waktu eta di unggal imah ulah aya anu ngagunakeun ragi, tujuh poe lilana. Daging sato anu dipeuncit dina peutingan poe kahiji kudu beak didahar peuting eta keneh.
Alkitab Suci