A A A A A
2 Korintus 9
8
Dan Allah dapat memberi berkat yang berlimpah-limpah kepadamu, lebih daripada yang kamu perlukan, sehingga kamu selalu berkelimpahan. Kamu akan memiliki lebih daripada cukup untuk setiap pekerjaan yang baik.
Alkitab Indonesia 2005

8
Allah berkuasa memberi kepada kalian berkat yang melimpah ruah, supaya kalian selalu mempunyai apa yang kalian butuhkan; bahkan kalian akan berkelebihan untuk berbuat baik dan beramal.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

8
Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan.
Alkitab Indonesia TB 1974

8
Maka Allah berkuasa mencurahkan segala anugerah-Nya berlimpah-limpah ke atas kamu, supaya kamu dengan senantiasa ada berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan boleh melimpah di dalam berbagai-bagai kebajikan,
Alkitab Indonesia (TL) 1954

8
Allah mampu memberikan berkat yang berlimpah melebihi kebutuhan kalian, sehingga semua kebutuhan kalian terpenuhi, bahkan kalian mendapat berkat yang lebih untuk berbuat baik kepada orang yang membutuhkannya.
Alkitab Indonesia (BPJ)

8
Ingatlah bahwa Allah sanggup menunjukkan kebaikan hati-Nya kepadamu dalam segala hal, sehingga keperluanmu selalu tercukupi — bahkan lebih dari cukup! Dengan begitu kamu lebih sanggup lagi melakukan hal-hal yang baik.
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

8
Allah teh kawasa maparin leuwih tina kaperluan aranjeun, sangkan saniskara kaperluan aranjeun salawasna cukup, nepi ka bisa laluasa keur nyieun kahadean.
Alkitab Suci