A A A A A
2 Korintus 11
15
Jadi, hal itu tidak mengejutkan kami, jika hamba-hamba setan membuat dirinya seperti hamba yang melakukan yang baik, tetapi pada akhirnya mereka akan mendapat upah atas pekerjaan yang dilakukannya.
Alkitab Indonesia 2005

15
Jadi tidak aneh juga kalau pelayan-pelayan Iblis menyamar sebagai pelayan-pelayan yang melakukan kehendak Allah. Akhirnya mereka juga akan menerima balasan yang sepadan dengan segala perbuatan mereka.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

15
Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil, jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka.
Alkitab Indonesia TB 1974

15
Oleh sebab itu bukanlah suatu hal yang ganjil, jikalau segala pengiringnya juga merupakan dirinya seolah-olah pengiring yang sungguh; maka kesudahan mereka itu dibalas sebagaimana perbuatannya sendiri.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

15
Jadi, bukan hal yang aneh kalau pelayan-pelayannya bisa menyamar sebagai pelayan-pelayan yang melakukan kemauan Allah. Pada akhirnya mereka akan menerima hukuman yang setimpal untuk perbuatan mereka yang jahat itu.
Alkitab Indonesia (BPJ)

15
Jadi bukan hal yang aneh kalau hamba-hamba iblis itu membuat diri mereka seperti hamba Allah. Pada akhirnya nanti mereka akan mendapat upah mereka sesuai dengan apa yang mereka perbuat!
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

15
Atuh lamun bawahanana nyalalamur jadi abdining kayaktian oge geus teu aneh deui. Engke ge nararima tungtungna, satimpal jeung kalakuanana.
Alkitab Suci