A A A A A
Pengkhotbah 3
22
Jadi, aku melihat hal yang terbaik yang dapat dilakukan orang ialah menikmati yang dilakukannya. Itulah semua yang dimilikinya. Di samping itu, tidak seorang pun dapat menolongnya untuk melihat yang terjadi di masa depan.
Alkitab Indonesia 2005

22
Sebab itu aku menyadari bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada menikmati hasil kerjanya. Selain itu tak ada yang dapat dilakukannya. Tak mungkin ia mengetahui apa yang akan terjadi setelah ia mati.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

22
Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia dari pada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagiannya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia?
Alkitab Indonesia TB 1974

22
Maka sebab itu telah kulihat tiada yang terutama dari pada ini; manusia bersukacita akan segala pekerjaannya, karena inilah bahagiannya, maka siapa gerangan membawa akan dia ke sana, supaya dilihatnya barang yang akan jadi kemudian dari padanya?
Alkitab Indonesia (TL) 1954

22
Jadi pikeun manusa mah anu panghadena teh taya deui lian ti ngararasakeun niʼmatna beubeunangan barang gawena. Rek kumaha deui atuh? Da manusa mah taya petana nyaho bakal kumaha ari geus paeh.
Alkitab Suci