A A A A A
Amsal 28
10
Orang jahat berencana untuk menyiksa orang yang baik, tetapi mereka sendiri akan jatuh ke dalam jerat yang dibuatnya. Kebaikan akan dinikmati orang yang berbuat baik.
Alkitab Indonesia 2005

10
Siapa membujuk orang jujur supaya berbuat jahat, ia sendiri jatuh ke dalam perangkap. Orang yang murni hatinya akan diberkati sehingga bahagia.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

10
Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat akan jatuh ke dalam lobangnya sendiri, tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan.
Alkitab Indonesia TB 1974

10
Barangsiapa yang menyesatkan orang benar kepada jalan yang jahat, ia itu kelak terperosok ke dalam pelobangnya sendiri, tetapi selamat menjadi bahagian orang yang memeliharakan dirinya dengan tiada berkecelaan.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

10
Sing saha nu merdaya jelema jujur sangkan nyieun kajahatan, bakal tigubrag ku kajailanana sorangan. Jalma nu beresih tina kasalahan, tangtu baris diganjar.
Alkitab Suci