A A A A A
1 Samuel 9
3
Suatu hari keledai Kisy ayah Saul hilang. Oleh karena itu, Kisy berkata kepada anak itu, “Pergilah dengan salah seorang hamba dan cari di mana keledai itu.”
Alkitab Indonesia 2005

3
Pada suatu hari beberapa ekor keledai milik Kish hilang. Sebab itu berkatalah Kish kepada Saul, "Bawalah salah seorang pelayan, dan carilah keledai-keledai itu."
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

3
Kish, ayah Saul itu, kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kish kepada Saul, anaknya: "Ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu."
Alkitab Indonesia TB 1974

3
Hata, maka keledainya betina Kisy, bapa Saul itu, sudah hilang, sebab itu kata Kisy kepada Saul, anaknya: Sekarang bawalah olehmu akan seorang hamba sertamu, bangunlah dan pergi mencahari keledai betina itu.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

3
Dina hiji poe kalde Kis leungit sababaraha siki. Tuluy nitah diteangan ku Saul, pokna, ”Teangan kalde teh. Menta dianteur ka gandek saurang.”
Alkitab Suci