A A A A A
1 Samuel 9
24
Juru masak itu menyajikan bagian paha lalu meletakkannya di depan Saul. Samuel mengatakan, “Silakan makan daging yang dihidangkan di depanmu. Makanan itu telah disimpan untukmu pada acara khusus ini, ketika aku mengundang orang untuk berkumpul di sini.” Pada hari itu Saul makan bersama Samuel.
Alkitab Indonesia 2005

24
Kemudian juru masak itu mengambil bagian pilihan dari daging paha, lalu dihidangkannya di depan Saul. Samuel berkata, "Ini bagian yang kusisihkan untukmu supaya dapat kaumakan pada saat ini bersama dengan tamu-tamu lain. Silakan makan." Lalu makanlah Saul. Jadi pada hari itu Saul makan bersama dengan Samuel.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

24
Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ dan meletakkannya ke depan Saul. Dan Samuel berkata: "Lihat, yang tinggal ini diletakkan ke depanmu; makanlah, sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini, ketika aku berkata: Aku telah mengundang orang banyak." Demikianlah pada hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel.
Alkitab Indonesia TB 1974

24
Maka oleh jurumasak itu disajikanlah sepaha dengan segala patutnya, diletakkannya di hadapan Saul, sambil katanya: Bahwa inilah yang telah diasingkan, letakkanlah dia di hadapanmu, makanlah, karena sudah disimpan bagimu pada perjamuan ini, tatkala kataku: Aku sudah menjemput orang banyak itu. Maka demikianlah peri pada hari itu Saul makan sehidangan dengan Semuel.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

24
Seug daging teh ku nu popolah diangkat sapingping, sok diidangkeun ka hareupeun Saul. Geus kitu Samuel ngalahir deui, ”Ieu teh bagian meunang Bapa misahkeun keur hidep. Mangga dituang. Ngahaja ku Bapa disimpen keur hidep, supaya dituang ayeuna bareng jeung tamu-tamu ondangan Bapa.” Jadi dina poe eta Saul dahar bareng jeung Samuel.
Alkitab Suci