A A A A A
1 Samuel 9
18
Saul menyambut kedatangan Samuel dekat pintu gerbang dan berkata, “Maaf, di manakah rumah peramal itu?”
Alkitab Indonesia 2005

18
Sementara itu Saul mendekati Samuel di dekat pintu gerbang, dan bertanya, "Maaf, Pak, di manakah rumah petenung itu?"
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

18
Dalam pada itu Saul, datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata: "Maaf, di mana rumah pelihat itu?"
Alkitab Indonesia TB 1974

18
Maka Saulpun menghampiri Semuel di tengah pintu gerbang, sambil katanya: Tunjuk apalah kepadaku di mana rumah penilik itu.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

18
Saul nyampeurkeun ka Samuel deukeut lawang kori, pok nanya, ”Dupi bumi juru tingal teh palih mana?”
Alkitab Suci