A A A A A
1 Samuel 9
17
Samuel melihat Saul. TUHAN berkata kepada Samuel, “Itulah orang yang Kuberitahukan kepadamu. Dialah yang akan memimpin pemerintahan atas umat-Ku.”
Alkitab Indonesia 2005

17
Ketika Samuel melihat Saul, TUHAN berkata kepadanya, "Inilah orang yang Kusebut kepadamu itu. Dia akan memerintah umat-Ku."
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

17
Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah TUHAN kepadanya: "Inilah orang yang Kusebutkan kepadamu itu; orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umat-Ku."
Alkitab Indonesia TB 1974

17
Serta terlihatlah Semuel akan Saul maka datanglah firman Tuhan kepadanya: Bahwasanya inilah orang yang telah Aku berfirman kepadamu akan halnya demikian: Iapun akan memerintahkan umat-Ku.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

17
Barang Samuel neuteup ka Saul, PANGERAN nimbalan, ”Tah eta jelema anu ceuk Kami tea. Eta anu bakal ngarajaan umat Kami teh.”
Alkitab Suci