A A A A A
1 Samuel 5
6
TUHAN membuat susah hidup orang Asdod termasuk tetangganya. Ia memberikan banyak kesulitan kepada mereka dan membuat mereka sakit tumor kulit. Ia juga mendatangkan tikus ke tempat mereka. Tikus itu mengerumuni kapal-kapal dan negeri mereka. Orang di kota sangat ketakutan.
Alkitab Indonesia 2005

6
Kemudian TUHAN menghukum penduduk Asdod dan daerah sekitarnya dengan benjol-benjol pada tubuh mereka.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

6
Tangan TUHAN menekan orang-orang Asdod itu dengan berat dan Ia membingungkan mereka: Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya.
Alkitab Indonesia TB 1974

6
Maka tangan Tuhanpun beratlah pada orang isi Asdod, sehingga dibinasakan-Nya dan dipalu-Nya mereka itu dengan puru, yaitu akan orang isi Asdod dalam segala jajahannya.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

6
Urang Asdod ku PANGERAN dihukum jeung diguyurkeun. Urang dinya jeung sakurilingeunana digebug ku kasakit bungkul.
Alkitab Suci