A A A A A
1 Samuel 5
5
Oleh karena itu, para imam Dagon atau siapa pun yang akan memasuki kuil Dagon di Asdod tidak melangkah di pintu itu sampai hari ini.
Alkitab Indonesia 2005

5
(Itulah sebabnya, sampai hari ini para imam dewa Dagon dan semua penyembahnya di Asdod melangkahi ambang pintu kuil Dagon itu dan tidak menginjaknya.)
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

5
Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod, sampai hari ini.
Alkitab Indonesia TB 1974

5
Maka sebab itu segala kahin Dagon dan segala orang lain yang masuk ke dalam kuil Dagon itu, tiada menjejak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai kepada hari ini.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

5
Mana nepi ka ayeuna ge imam-imam Dagon, kitu deui sakur anu rek maruja ka kuil di Asdod tara aya anu nincak kana eta bangbarung, ngan ngalengkahan wungkul.)
Alkitab Suci