A A A A A
1 Samuel 5
3
Besok paginya sewaktu mereka bangun tidur tampaklah di hadapan mereka patung Dagon terjatuh dengan mukanya menghadap ke tanah di depan Kotak Kudus TUHAN. Orang Asdod mengangkat patung itu dan meletakkannya kembali ke tempat semula.
Alkitab Indonesia 2005

3
Ketika penduduk Asdod besoknya pagi-pagi datang ke kuil itu, mereka melihat bahwa patung Dagon telah jatuh tertelungkup di tanah, di depan Peti Perjanjian TUHAN! Mereka mengangkat patung itu dan mengembalikannya ke tempatnya.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

3
Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut TUHAN; lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya.
Alkitab Indonesia TB 1974

3
Tetapi pada keesokan harinya pagi-pagi orang Asdod bangun, dilihatnya bahwasanya Dagon sudah jatuh terjerumus dengan mukanya ke bumi di hadapan tabut Tuhan! Maka diangkatnya akan Dagon, didirikannya pula pada tempatnya.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

3
Barang bray isuk kasampak arca Dagon teh nyuksruk kana taneuh, nyuuh hareupeun Peti Perjangjian. Seug eta arca teh ditangtungkeun deui dina tempatna.
Alkitab Suci