A A A A A
1 Samuel 5
12
Banyak orang yang mati, dan mereka yang masih hidup mendapat penyakit tumor. Orang Ekron berteriak dengan kuat terhadap surga.
Alkitab Indonesia 2005

12
Orang-orang yang tidak mati, ditimpa penyakit benjol-benjol itu, sehingga penduduk kota itu berteriak kepada dewa-dewa mereka, meminta tolong.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

12
orang-orang yang tidak mati, dihajar dengan borok-borok, sehingga teriakan kota itu naik ke langit.
Alkitab Indonesia TB 1974

12
Barangsiapa yang tiada mati, ia itu kena puru, sehingga pengerik orang isi negeri itu naiklah ke langit.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

12
Anu tacan paraeh, keuna ku eta bungkul, nepi ka jalma-jalma teh tingjarerit marenta tulung ka batarana.
Alkitab Suci