A A A A A
1 Samuel 16
3
Undanglah Isai turut dalam upacara pemberian kurban itu, di sana Aku memberitahukan kepadamu yang harus kaulakukan selanjutnya. Urapilah orang yang akan Kutunjukkan kepadamu.”
Alkitab Indonesia 2005

3
Lalu undanglah Isai ke upacara pengurbanan itu. Nanti akan Kuberitahukan apa yang harus kaulakukan. Orang yang Kutunjukkan kepadamu, harus kaulantik menjadi raja."
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

3
Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kauperbuat. Urapilah bagi-Ku orang yang akan Kusebut kepadamu."
Alkitab Indonesia TB 1974

3
Maka hendaklah engkau menjemput Isai kepada korban itu, maka Aku akan memberitahu kepadamu kelak, barang yang patut kauperbuat dan hendaklah engkau menyirami bagi-Ku dengan minyak yang harum barangsiapa yang Kukatakan kepadamu kelak.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

3
Ondang Isai kana eta kurban, engke maneh ku Kami dibejaan kudu kumaha. Mana-mana anu ku Kami dituduhkeun engke, ku maneh minyakan.”
Alkitab Suci