A A A A A
1 Samuel 16
23
Setiap kali roh jahat dari Allah menghinggapi Saul, Daud mengambil kecapinya dan memainkannya. Roh jahat itu pun meninggalkan Saul dan dia mulai merasa lebih baik.
Alkitab Indonesia 2005

23
Sejak itu, setiap kali Saul didatangi roh jahat itu, Daud mengambil kecapinya dan memainkannya. Lalu Saul merasa tenang dan nyaman lagi, karena ditinggalkan oleh roh jahat itu.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

23
Dan setiap kali apabila roh yang dari pada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya; Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur dari padanya.
Alkitab Indonesia TB 1974

23
Maka sesungguhnya apabila berlakulah syaitan dari Allah itu atas Saul, diambil oleh Daud akan kecapinya, dipetiknya dengan tangannya, lalu Saulpun beroleh senang dan menjadi baik pula dan syaitan itupun undurlah dari padanya.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

23
Ti harita, unggal roh jahat tea nyiksa ka Saul, ku Daud dipangacapikeun, eta roh jahat sok terus nyingkah sarta Saul jadi ngaraos tengtrem jeung cenghar deui.
Alkitab Suci