A A A A A
1 Samuel 16
21
Daud pergi kepada Saul dan berdiri di hadapannya. Saul sangat menyukainya. Daud menjadi penolongnya yang bertugas membawa senjatanya.
Alkitab Indonesia 2005

21
Demikianlah Daud datang kepada Saul dan menjadi pelayannya. Ia sangat disayangi Saul dan diangkat menjadi pembawa senjatanya.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

21
Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya, dan ia menjadi pembawa senjatanya.
Alkitab Indonesia TB 1974

21
Demikianlah perihal datang Daud kepada Saul, lalu berdirilah ia di hadapan baginda, maka bagindapun sangat kasih akan dia, sehingga Daudpun menjadi bentara baginda.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

21
Daud datang ka Saul sarta terus kumawula. Ku Saul kacida diasihna, diangkat jadi tukang mawa pakarangna.
Alkitab Suci