A A A A A
1 Samuel 16
10
Isai menunjukkan ketujuh anaknya kepada Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, “TUHAN tidak memilih seorang pun dari mereka.”
Alkitab Indonesia 2005

10
Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya berturut-turut menghadap Samuel, tetapi Samuel berkata kepadanya, "Mereka tidak dipilih TUHAN."
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

10
Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai: "Semuanya ini tidak dipilih TUHAN."
Alkitab Indonesia TB 1974

10
Maka dengan demikian disuruh Isai akan ketujuh orang anaknya laki-laki berjalan lalu dari hadapan Semuel, tetapi kata Semuel kepada Isai: Bahwa sekalian ini bukan yang dipilih Tuhan.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

10
Geus tujuh anak Isai anu dideuheuskeun ka Samuel, tapi saur Samuel, ”Teu aya anu kamanah ku PANGERAN.”
Alkitab Suci