A A A A A
Wahyu 19
20
Dan binatang itu telah ditangkap dan juga nabi palsu itu. Nabi palsu itulah yang telah mengadakan mukjizat untuk binatang itu. Ia menggunakan mukjizat untuk menipu orang yang telah menerima tanda dari binatang itu serta menyembah patungnya. Ia dan binatang itu dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang.
Alkitab Indonesia 2005

20
Maka binatang itu tertangkap bersama-sama dengan nabi palsu yang sudah membuat keajaiban-keajaiban di depan binatang itu. (Dengan keajaiban-keajaiban itulah binatang itu menipu orang-orang yang mempunyai tanda binatang itu, dan orang-orang yang menyembah patung binatang itu.) Lalu binatang itu dan nabi palsu itu dibuang hidup-hidup ke dalam lautan api yang bernyala-nyala dengan belerang.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

20
Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang.
Alkitab Indonesia TB 1974

20
Maka binatang itu pun tertangkaplah beserta dengan nabi palsu yang sudah mengadakan beberapa tanda ajaib di hadapannya. Dengan itu ia menyesatkan segala orang yang bertanda binatang itu, dan yang menyembah patungnya; maka keduanya itu dicampakkan hidup-hidup ke dalam laut api yang bernyala dengan belerang;
Alkitab Indonesia (TL) 1954

20
Akan tetapi, binatang itu malah tertangkap. Demikian juga dengan nabi palsu itu. Nabi itulah yang telah membuat keajaiban-kejaiban di depan binatang itu. Dan dengan itu ia menipu orang-orang yang mempunyai tanda binatang itu di dahinya dan menyembah patung tersebut. Lalu binatang dan nabi palsu dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan belerang yang menyala-nyala.
Alkitab Indonesia (BPJ)

20
Lalu binatang pertama itu ditangkap dan juga binatang kedua. Dialah yang bekerja sebagai nabi yang membuat manusia tersesat dengan melakukan berbagai keajaiban yang diadakan dengan kuasa binatang yang pertama itu. Dengan demikian dia menipu semua orang yang menerima tanda penyembah yang adalah lambang nama binatang pertama itu. Jadi kedua binatang itu dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api bercampur belerang.
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

20
Tapi eta sato kacerek jeung nabi palsuna anu sok nyieun mujijat di hareupeun eta sato. (Mujijat-mujijatna ku eta sato dipake nyasarkeun jelema-jelema anu marake tanda manehna jeung nu nyarembah kana arcana.) Eta sato jeung nabi palsuna digebruskeun hirup-hirup kana lautan seuneu walirang anu hurung ngagegedur.
Alkitab Suci