A A A A A
Wahyu 19
2
Semua penghakiman-Nya benar dan adil. Allah kita telah menghakimi pelacur besar, yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Allah telah membalaskan kematian hamba-hamba-Nya kepadanya, yang dibunuh oleh pelacur itu.”
Alkitab Indonesia 2005

2
Penghakiman-Nya adil dan bijaksana! Ia sudah menjatuhkan hukuman ke atas pelacur yang besar, yang merusak dunia dengan percabulannya. Allah sudah menghukum pelacur itu, sebab ia membunuh hamba-hamba Allah."
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

2
sebab benar dan adil segala penghakiman-Nya, karena Ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya; dan Ialah yang telah membalaskan darah hamba-hamba-Nya atas pelacur itu."
Alkitab Indonesia TB 1974

2
sebab segala hukumannya benar lagi adil; karena Ia telah menghukumkan sundal besar itu, yang merusakkan dunia dengan persundalannya itu, dan Ia telah membelakan darah segala hambanya atas sundal itu."
Alkitab Indonesia (TL) 1954

2
Ia agung dan berkuasa! Ia memutuskan perkara dengan adil dan bijaksana! Ia sudah menjatuhkan hukuman ke atas pelacur besar yang suka melacur dan merusak dunia. Allah menghukum dia, sebab ia membunuh orang-orang yang melayani Allah.”
Alkitab Indonesia (BPJ)

2
Karena Dia selalu menghakimi dengan adil dan benar. Jadi sekarang Allah sudah menghukum ratu pelacur itu yang membuat penduduk bumi ternoda dengan penyembahan berhala. Di mata Allah, hal itu seperti dosa percabulan. Dan Allah sudah membalas pembunuhan hamba-hamba-Nya kepada pelacur itu, karena dia yang menjadi pelakunya.”
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

2
Putusan Mantenna adil jeung jujur. Mantenna geus ngahukum palacur anu ngaruksak dunya ku lampah mesumna. Manehna ku Allah geus dihukum, sabab geus maehan abdi-abdi-Na.”
Alkitab Suci