A A A A A
Wahyu 19
18
Berkumpullah supaya kamu dapat makan daging para raja, panglima, dan pemimpin. Berkumpullah untuk memakan daging kuda, penunggangnya, dan semua orang — baik yang bebas maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar.”
Alkitab Indonesia 2005

18
Marilah makan daging raja-raja, daging panglima-panglima, dan daging pahlawan-pahlawan; marilah makan daging para penunggang kuda dengan daging kuda-kudanya dan daging seluruh umat manusia, besar dan kecil, hamba dan orang bebas!"
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

18
supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda dan daging semua penunggangnya dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar."
Alkitab Indonesia TB 1974

18
supaya kamu boleh makan daging segala raja, dan daging panglima, dan daging orang yang gagah, dan daging segala kuda dan segala orang yang menunggang dia, dan daging sekalian orang, baik merdeka baik hamba, kecil dan besar."
Alkitab Indonesia (TL) 1954

18
Di sana kalian dapat menyantap daging raja-raja, daging panglima-panglima, daging para pahlawan, daging para penunggang kuda dan daging kuda-kudanya, daging semua orang, baik orang yang bebas maupun budak, baik yang kecil maupun yang besar.”
Alkitab Indonesia (BPJ)

18
Mari makan daging para raja, panglima, dan tentara yang perkasa, dan daging kuda, dan para penunggang kuda, dan orang dari seluruh bangsa — termasuk juga budak dan yang bukan budak, baik yang mempunyai kedudukan tinggi maupun rendah.”
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

18
”Ka darieu, kumpul kana pesta gede anu diadegkeun ku Allah. Hakanan ieu daging raja-raja, daging jendral-jendral, daging serdadu-serdadu, daging kuda jeung nu tarumpakna, daging sakabeh jelema, nu gede, nu leutik nu jadi abid jeung nu merdeka!”
Alkitab Suci