A A A A A
Wahyu 19
15
Sebilah pedang yang tajam keluar dari mulut Penunggang kuda itu. Ia akan menggunakan pedang itu untuk mengalahkan bangsa-bangsa. Ia akan memerintah mereka dengan tangan besi. Ia akan memeras anggur dalam batu pemeras anggur murka Allah, Yang Mahakuasa.
Alkitab Indonesia 2005

15
Dari mulut-Nya keluar sebilah pedang yang tajam dan dengan pedang itu Ia akan mengalahkan bangsa-bangsa, dan Ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Ia akan memeras anggur di dalam alat pemeras anggur amarah Allah Yang Mahakuasa.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

15
Dan dari mulut-Nya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan Ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi dan Ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah, Yang Mahakuasa.
Alkitab Indonesia TB 1974

15
Dan daripada mulut-Nya keluar sebilah pedang yang tajam, supaya dengan dia itu Ia boleh memarang segala orang kafir. Maka Ia pun akan memerintah mereka itu dengan tongkat besi, dan Ialah yang mengirik irikan anggur, yaitu kehangatan murka Allah Yang Mahakuasa.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

15
Dari mulut-Nya keluar sebilah pedang yang tajam dan dengan pedang itu Ia akan mengalahkan bangsa-bangsa. Ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Dan Ia akan memeras anggur di dalam kilangan anggur, yaitu angkara murka Allah Yang Mahakuasa.
Alkitab Indonesia (BPJ)

15
Dia yang memimpin mereka siap berperang dengan kekuatan perkataan-Nya — yang digambarkan seperti pedang yang kedua sisinya tajam. Dengan kekuatan itulah Dia akan mengalahkan bangsa-bangsa yang melawan-Nya. Lalu, ketika Dia memerintah sebagai Raja, Dia akan “menjatuhkan hukuman berat atas kesalahan dan kejahatan mereka.” Kuasa-Nya untuk menghukum digambarkan seperti “tongkat besi yang dengan mudah menghancurkan bejana keramik.” Dialah yang akan menjatuhkan hukuman atas bangsa-bangsa sesuai dengan kemarahan Allah Yang Mahakuasa, dan kebinasaan yang dijatuhkan atas mereka digambarkan seperti memeras buah anggur untuk menghasilkan air anggur.
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

15
Tina baham-Na bijil pedang seukeut, pikeun ngelehkeun bangsa-bangsa, sarta bangsa-bangsa teh ku Anjeunna bakal diparentah ku iteuk beusi. Anjeunna bakal ngaluluh anggur dina bak pameresan bebendu Allah Nu Maha Kawasa.
Alkitab Suci