A A A A A
Wahyu 19
14
Semua tentara surga mengikuti-Nya dengan menunggang kuda putih. Mereka memakai kain lenan yang halus dan putih bersih.
Alkitab Indonesia 2005

14
Angkatan perang surga mengikuti Dia dengan menunggang kuda-kuda putih, dan berpakaian lenan yang putih bersih.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

14
Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti Dia; mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih.
Alkitab Indonesia TB 1974

14
Maka segala tentara yang di surga mengiringkan Dia dengan menunggang kuda putih, berkainkan kain kasa putih lagi bersih.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

14
Angkatan perang surga mengikuti Dia dari belakang dengan menunggang kuda putih dan memakai pakaian lenan yang putih bersih.
Alkitab Indonesia (BPJ)

14
Dan Dia disertai oleh para tentara surga. Setiap mereka juga menunggangi kuda putih, dan jubah mereka juga dari kain linen yang putih dan bersih.
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

14
Anjeunna diiring ku angkatan perang sawarga anu tarumpak kuda bodas sarta dangdananana tina lawon linen bodas nyacas beresih.
Alkitab Suci