A A A A A
1 Yohanes 2
7
[Mengasihi Sesama] Saudara-saudara yang terkasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu sekarang, melainkan perintah lama, yang telah ada padamu sejak semula. Perintah lama itu ialah ajaran yang telah kamu dengar.
Alkitab Indonesia 2005

7
Saudara-saudara yang tercinta! Yang saya tulis ini bukanlah suatu perintah yang baru. Ini perintah lama yang sudah disampaikan kepadamu sejak kalian mulai percaya kepada Kristus; yaitu berita dari Allah yang sudah kalian dengar sebelumnya.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

7
Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar.
Alkitab Indonesia TB 1974

7
Hai segala kekasihku, bukannya hukum baharu yang aku suratkan bagimu itu, melainkan hukum lama yang sudah kamu terima dari mulanya. Maka hukum lama itu, ialah firman yang kamu sudah dengar.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

7
[Perintah yang baru] Saudara-saudara yang tercinta, saya menulis kepadamu tentang perintah-perintah dari Allah. Kalian sudah mengetahuinya sejak kalian percaya kepada Yesus. Itu bukan perintah yang baru, melainkan perintah lama yang sudah kalian dengar.
Alkitab Indonesia (BPJ)

7
Saudara-saudari yang saya kasihi, apa yang sedang saya tuliskan kepada kalian bukanlah perintah yang baru, tetapi perintah lama. Karena perintah yang saya tekankan di sini adalah ajaran yang sudah pernah kita dengar dari sejak semula.
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

7
Dulur-dulur, bapa lain rek nuliskeun parentah anyar. Ieu teh parentah anu bareto keneh, anu lawas, anu katarima ti heula tea, jeung geus kabarandungan ku aranjeun basa mimiti diwawarkeun.
Alkitab Suci